Giai Điệu Con Tim

CODA / Child of Deaf Adults

Ở Gloucester, Massachusetts , Hoa Kỳ, một gia đình khiếm thính điều hành công việc kinh doanh đánh bắt cá. Ruby, 17 tuổi và là thành viên duy nhất trong gia đình có thính giác, giúp đỡ bố mẹ và anh trai bị điếc của cô ấy trong công việc kinh doanh. Ở trường trung học, cô tham gia câu lạc bộ hợp xướng, nơi cô bị thu hút bởi người bạn song ca của mình và tìm thấy niềm đam mê ca hát. Chủ nhiệm của cô ấy khuyến khích cô ấy xem xét trường âm nhạc , và cô ấy phải quyết định giữa việc giúp đỡ gia đình và theo đuổi mục tiêu của mình
Đánh Giá Phim
(0 đ/0 lượt)

2022


Background
Thông Tin Phim
Tin Tức
Trailer
Không có tin tức
Bình Luận